dot dot dot dot dot dot

Grote Koppel

Inrichting gevelwand en plein
Een combinatie van nieuwbouw en restauratie die culmineert in een gevelwand naar analogie van de Nederlandse grachten. Het plangebied omvat de historische bebouwing aan de Eem -bestaande uit pakhuizen, herbergen en stallen, ooit gericht op Amersfoort als doorvoerplaats- inclusief de complete zone tussen de kade van de Grote Koppel en de planontwikkeling van het Gildekwartier. Aan de kant van het Gildekwartier, waar woningbouw staat, is het plangebied opgeschoond door de bestaande wildgroei van bijgebouwen drastisch te slopen, zodat alleen de hoofdbebouwing van de kade over is gebleven. zie verder INFO 2