Versseput Architecten persbericht

Utrecht, 22 mei 2013

Wijkgezondheidscentrum Het Zand, Leidsche Rijn

Een stoere schuur voor mens en gezondheid

Begin 2013 opende in de wijk Het Zand het laatste wijkgezondheidscentrum van Leidsche Rijn Utrecht haar deuren en draait nu succesvol in het hart van de wijk.
Wijkgezondheidscentra vormen een belangrijk knooppunt in de sociale infrastructuur van een nieuwe wijk. Versseput Architecten heeft in intensieve samenspraak met de stedenbouwkundige Hans Ebberink een ontwerp gemaakt voor het wijkgezondheidscentrum. Het tuinbouwverleden van Het Zand heeft als uitgangspunt gediend voor de nieuwbouw. De archetypische hoofdvorm van de nieuwbouw refereert aan de vorm van de voormalige tuinbouwkassen en schuren in het gebied. Het centrum biedt naast o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek ook plaats aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.


WGC Het Zand

Architectuur
De architectuur beoogt een abstractie van de traditionele houten schuur. De abstractie wordt gecreëerd door de versnippering in de gevelindeling te minimaliseren en de huid zoveel mogelijk te sluiten. De keuze voor de cortenstalen gevelbeplating met een strak grid van 1200 x 1200 mm versterkt de eenvoudige opzet van de beplating, het kenmerk van de schuur.
Doordat de functie niet het uitgangspunt is geweest voor het ontwerp, duidt het opschrift van het gebouw de functie. Dus voor de toekomst krijgt elke functie binnen deze
schil een volledige mogelijkheid zich te
ontplooien. Een andere blik op
duurzaamheid.


Trap 1e verdieping
Wachtruimte met centrale trap

Interieur
De inrichting en routing zijn gebaseerd op een optimale oriëntatie voor de bezoeker.
De wachtruimten zijn centraal gelegen in het gebouw. De wachtruimten worden door glas gescheiden van de omringende servicegang van waaruit de behandel- en spreekruimten worden ontsloten. Het glas is voorzien van afbeeldingen van medicinale kruiden.

Voor de wand van de behandelruimten zijn beelden van grillige bloemenweides ontworpen. De bloemetjes zijn opgebouwd
uit vingerafdrukken, een verwijzing naar de uniciteit van de mens. Het biedt de wachtenden een optimaal panoramisch overzicht. De bezoekers ervaren door de diverse achter elkaar gelegen lagen van prints de wachtruimte als een lommerrijke, zonnige buitenruimte.
De vaste inrichting in wit kunststof en betontriplex, eveneens van Versseput Architecten, completeren het geheel.

Duurzaamheid
Een gezondheidscentrum vraagt om een natuurlijke en energiezuinige uitwerking.
Alle installaties zijn ontworpen om tezamen een energiebezuiniging te realiseren van 60 procent ten opzichte van conventionele installatiesystemen.
De verlichtingsinstallatie bestaat uit hoogwaardige digitale tl-armaturen aangevuld met led-verlichting. De verwarming en koeling zijn gerealiseerd door betonkernactivering. De warmte- en koelvoorziening is een WKO (warmte koude opslag). De mechanische ventilatie is voorzien van CO2-filtering.

Behandelkamer huisarts
Behandelkamer
- - - - - - - - - - -

PROJECTGEGEVENS

Project
Nieuwbouw wijkgezondheidscentrum
Interieur wijkgezondheidscentrum

Locatie
Vogelvlinderweg 54, 56, 58, Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever
GG&GD Utrecht / Gemeente Utrecht

Programma
Wijkgezondheidscentrum met behandel- en spreekruimten voor eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapie, podotherapie, logopedie, speltherapie, psycho-sociale zorg, inclusief wachtruimten en personeelsruimten, alsmede Centrum voor Jeugd en Gezin en apotheek.
Bruto vloeroppervlak 2550 m2.

Architect
Versseput Architecten, Utrecht
Projectteam:Peter Versseput, Inge Schultz, Lotte Rijpstra, Jan Schouten

Adviseurs
Constructies: Boerkoel Utrecht, Utrecht
Installaties: SchreuderGroep Ingenieurs/adviseurs, Apeldoorn

Meubelontwerp
Versseput Architecten, Utrecht

Grafisch ontwerp
Volta_ontwerpers, Utrecht

Aannemer
Blanksma Bouw, Alphen aan den Rijn

Meubelwerk
Meubelmakerij Het Woud, Weesp


INFO VERSSEPUT ARCHITECTEN

Versseput Architecten werkt niet met vooropgezette stijlkeuzes: een project komt tot stand na grondig onderzoek van de context en uitgebreid overleg met opdrachtgever en gebruikers. Versseput Architecten bestaat ruim twintig jaar en heeft inmiddels een oeuvre opgebouwd waaruit overtuiging spreekt.
 
In de afgelopen jaren realiseerde Versseput Architecten een aantal toonaangevende projecten: de restauratie en verbouwing van het Dick Bruna Huis en museumwinkel voor het Centraal Museum Utrecht, de eerste hostel voor alcoholverslaafden aan de Hogelanden in Utrecht en de poppodia Gebouw T in Bergen op Zoom en Nieuwe Nor in Heerlen.
Onlangs ging de bouw van start van de renovatie en restauratie van het BoekhovenBosch-complex in Utrecht, sociale woningbouw in een voormalige drukkerij die na realisatie als eerste jong monument van Utrecht wordt aangemerkt. Het zijn allemaal projecten die een culturele, maatschappelijke functie hebben waarbij de verschillende gebruikers van een gebouw centraal staan.
- - - - - - - - - - -
voorbeeld voorbeeld voorbeeld voorbeeld
- - - - - - - - - - -
Versseput Architecten persbericht