Versseput Adviseurs vormt de technische adviesschakel tussen ontwerp en uitvoering met bouwkundige en praktijkgerichte adviezen.


Versseput Adviseurs reageert adequaat op die groeiende complexiteit door kennis en expertise aan te bieden.

Wij leveren separaat op maat adviesdiensten aan op het gebied van management, kosten en bestekken, directie, bouwfysica, akoestiek, brandpreventie, bouwregelgeving, bouwtechniek, bouwpathologie en bouwplantoetsingen.

Versseput Adviseurs werkt voor privé opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden en biedt een gezonde eigen praktijk.