Versseput Architecten werkt niet met vooropgezette stijlkeuzes: een project komt tot stand na grondig onderzoek van de context en uitgebreid overleg met opdrachtgever en gebruikers. Het werk is niet zozeer non-conformistisch, de manier van werken is dat wel, door de mensen die ons team vormen.Wij zijn bijzonder door de diversiteit aan studie, interesses en achtergronden. We zijn zeer bezield en hebben plezier in ons werk. Onze persoonlijke interesses liggen op het vlak van muziek, kunst, theater, dans, maar ook maatschappelijke zorg gaat ons aan het hart.